• 24 de novembre de 2019

  Un Problema No Petit

  Un tipus de càncer de pulmó particularment agressiu, el càncer de pulmó de cèl·lules petites (SCLC) es propaga ràpidament, i els tractaments actuals resulten inefectius. Per tal d'identificar nous objectius terapèutics, els investigadors van dur a terme proves genètiques, que analitzaven l'efecte d'eliminar individualment milers de gens en la supervivència de les cèl·lules SCLC. En comparació amb altres cèl·lules de càncer pulmonar o pancreàtic, les cèl·lules SCLC es veuen més afectades amb la pèrdua del gen associat a l'enzim dihidroorotat deshidrogenasa (DHODH), que presenta un paper important en l'elaboració de components de l'ARN i ADN. Les cèl·lules SCLC semblen especialment dependents d'aquesta via química, i són molt sensibles als inhibidors de DHODH, com el brequinar. Les proves en ratolins, on les cèl·lules SCLC invadeixen teixit hepàtic (a la imatge, amb cèl·lules SCLC en roig i vasos sanguinis en blanc), suggereixen que el tractament amb brequinar pot limitar el creixement i la propagació del tumor, donant lloc a un augment de la supervivència. Ja utilitzats contra diversos càncers, els inhibidors DHODH encara poden demostrar ser armes útils en la lluita contra SCLC. Novembre és el mes de la sensibilització contra el càncer de pulmó a Regne Unit i els Estats Units.

  Escrit per Emmanuelle Briolat

  Imatge de Leanne Li, Koch Institute at MIT
  David H. Koch Institute for Integrative Cancer Research, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, EUA
  Drets de la imatge reservats pels autors originals
  Investigació publicada a Science Translational Medicine, novembre de 2019

Què és la BPoD

BPoD són les segles en anglès de la Imatge Biomèdica del Dia, és a dir "Biomedical Picture of the Day". La web original està gestionada i tutelada pel MRC London Institute of Medical Sciences i té com a objectiu inspirar a tots, joves i vells, amb les meravelles de la biomedicina. Les imatges són proporcionades amablement per a la inclusió en aquesta web gràcies a la generositat dels científics de tot el món.

Aquesta web és la versió oficial en català de la BPoD. El creador de la BPoD, el MRC London Institute of Medical Sciences del Regne Unit, no es responsabilitza de la fidelitat de la traducció.